Accelerate and facilitate the fulfillment of foreign exchange obligations
تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1397
9 تیر 1400
Seasonal ban on kiwifruit exports begins on July 6th
آغاز ممنوعیت فصلی صادرات محصول کیوی از پانزدهم تیرماه
10 تیر 1400

تحقیقات بازاریابی (قسمت ششم)

marketing research

marketing research

قسمت ششم (روز دوم)


حصول اطمینان از دقت و ککیفیت پروژه
دقت و کیفیت از مسائلی است که باید در برنامه ریزی تحقیقات بازاریابی در نظر گرفته شود، هردوی این عوامل در اعتبار داده های نهایی موثر است.
دقت
قبل از اجرای تحقیقات بازاریابی، باید سطح مورد قبول دقت نتایج را تعیین کنید. این انر باید به نحوه استفاده از نتایج و همچنین جمع آوری داده ها ارتباط داشته باشد. حصول اطمینان از جمع آوری داده های صحیح طبق درجه دقت قابل قبول حائز اهمیت است. به طور مثال، چنانچه ارقام مشخص و بسیار دقیق مورد نیاز باشد، مصاحبه قابل قبول نخواهدبود. تعیین دقت پروژه در روز چهارم با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کیفیت
کیفیت نه فقط به نتایج بلکه به نحوه اجرای پروژه بستگی دارد. تحقیقات باید دقیق باشد تا بتوان از آن در اتخاذ تصمیمات قابل اعتماد استفاده کرد. تحقیقات نا مناسب، غیرقابل اعتمادو گمراه کننده خواهد بود. کیفیت جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن باید همانند سازماندهی و اجرای تحقیقات به دقت کنترل شود. استفاده از یک موسسه معتبر یا محقق با تجربه در داخل شرکت، این منظور را حاصل خواهد نمود، چنانچه خودتان بخواهید مسئولیت این پروژه را بر عهده بگیرید، باید به دقت آن را برنامه ریزی کنید و برای نظارت بر کیفیت آن، از روش های کنترل استفاده نمایید. برای تایید صحت داده ها نهایت سعی خود را به عمل آورید و در صورت امکان، آن را با داده های مستقل مشابه مقایسه کنید. البته اگر کارکنان ذیربط با تجربه بوده و روش های اجرای تحقیقات مناسب باشد، و مراحل پروژه نیز به دقت کنترل شود، کیفیت تحقیقات قابل قبول خواهد بود.
تدوین برنامه تحقیقات بازاریابی
هر برنامه تحقیاتی، چه در داخل شرکت انجام شود چه توسط یک موسسه دیگر، باید به دقت و روشنی نوشته شود تا همه اشخاص ذیربط بتواندد مطالب آن را درک کنند. موسسه تحقیقاتی خودش برنامه ای تهیه کرده یا پیشنهادی را ارائه خواهد داد، اما برای پروژه هایی نیز که در داخل شرکت انجام می شود، باید تنظیم گردد. برنامه کتبی، امکان نظارت بر کار وکنترل آن در مراحل منظم را فراهم می آورد، و در ضمن زمان و هزینه ها را نیز می توان کنترل کرد.
برنامه باید:
 • مسئله را تعریف کند.
 • اهداف تحقیقاتی را روشن کند.
 • اطلاعات مورد نیاز را شرح دهد.
 • روش های تحقیق و چگونگی نظارت بر آن را توضیح دهد.
 • نحوه ارائه گزارش تحقیقات را مشخص کند.
 • زمان، هزینه و کارکنان ذیربط را به ط.ر مشروح تعیین نماید.
این طرح باید موارد مطرح شده در فرایند برنامه ریزی و همچنین نحوه اجرای تحقیقات را به نحو دقیقی شرح دهد. طرح تحقیق بازاریابی مناسب، اساس برنامه تحقیقاتی را تشکیل خواهد داد.
ثبت پیشرفت ها
در صورتی که پیشرفت هایتان را کنترل نکنید، ممکن است در بعضی بخش ها وقت زیادی را صرف کرده و در بخش های دیگر به اندازه کافی وقت صرف نکنید. یا شاید یک یا تعداد بیشتری از مراحل مهم را جا بیندازید. موثرترین راه حصول اطمینان از این که همه بخش های برنامه اجرا می شود و محدوده های مالی و زمانی نیز رعایت می گردد. ثبت پرونده مشروحی درباره پیشرفت هایی است که در رسیدن به مقاصد خود به دست آورده اید.
هنگامی که برنامه تحقیقاتی خود را نوشتید، هر مرحله را به مراحل مشخص کوچکتر تقسیم کنید. سپس برای هر مرحله محدودیت زمانی و نیز شخص را برای تکمیل آن در نظر بگیرید. یک نسخه از برنامه را به هر یک از اعضایی که در پروژه مشارکت دارند بدهید و یک نسخه را نیز نزد خودتان نگه دارید. باید به کارکنانی که در اجرای برنامه تحقیقاتی مشارکت دارند گفته شود که گیشرفت هایشان را ثبت کنند تام طمئن شوند که وظایف محوله را طی زمان تعیین شده انجام می دهند. کارهای تکمیل شده باید پرونده هر یک از کارکنان را به طور هفتگی کنترل کند ( در پروژه های کوتاه مدت تر با مهم تر ممکن است در فاصله کوتاه تری کنترل به عمل آید)، و آن را در پرونده اصلی ثبت نماید. به این ترتیب، کمبودهای تحقیقاتی و همچنین مواردی که پیشرفتشان کند است، به سرعت مشخص میگردد. ثبت پرونده های مشروح از پیشرفت های برنامه، امکان اصلاح اشتباهات را فراهم آورده و یک طرح کلی برای پروژه های بعدی تحقیقاتی ارائه می دهد.
چکیده مطالب این بخش
امروز اهمیت برنامه ریزی دقیق پروژه تحقیقات بازاریابی را دریافتیم و متوجه شدیم که قبل از آغاز پروژه، مراحل مشخصی باید طی شود می دانیم که :
 • برای تنظیم یک برنامه خوب تحقیقات بازرایابی، باید مسئله ها به دقت تعریف شده و اهداف پروژه روشن گردد.
 • باید فرضیه هایی موجود بوده و مورد آزمایش قرار گیرند.
 • مخاطبان تحقیقات مشخص شوند تا بتوان سوالات و روش های مورد استفاده را تعیین نمود.
 • پروزه از نظر مالی، زمانی و نیروی انسانی، دارای محدودیت هایی خواهد بود.
 • در روش های تحقیقاتی باید دقت و کیفیت در نظر گرفته شود.
 • برنامه باید به طور کتبی تنظیم شود تا طرح پروژه رسمیت یافته و راهنمایی آن باشد.
در این بخش، روش های تهیه طرح مفیدی برای تحقیقات بازاریابی توضیح داده شد. فصل های بعدی نحوه اجرای این طرح را نشان خواهند داد. فردا انواع تحقیقات را ملاحظه کرده و دلایل موافق و مخالف هر یک را مورد بحث قرار خواهیم داد.

ادامه دارد...

منبع : کتاب تحقیقات بازاریابی در یک هفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیدار
فارسی