The non-oil export support package was announced in 1400
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد
7 مرداد 1400
آکادمی تجارت شرکت های کوچک و متوسط
7 مرداد 1400

تحقیقات بازاریابی (قسمت چهاردهم)

marketing research

marketing research

قسمت چهاردهم (روز پنجم)

کدهای پستی

کدهای پستی همه کشوره را در بر میگیرد و آماری را ارائه می دهد که به آسانی در دسترس است. در این باره اطلاعاتی از لحاظ جمعیت شناختی وجود دارد که بر اساس آنها می توانید مناسب ترین منطقه را برای تحقیقات خودتان تعیین کنید. در صورتی که به دنبال گروهی براساس منطقه جغرافیایی باشید، این منبع، مفید خواهد بود و می توانید منطقه ای وسیع یا کدپستی را انتخاب کنید که نماینده ناحیه کوچک تری در آن منطقه باشد. با وجود این، کدهای پستس معمولا معرف منازل متعددی در یک خیابان است و نمی توان تعداد ساکنین را برآورد نمود. اما اگر نمونه ای از منطقه خاص جغرافیایی را در نظر داشته و بخواهید پرسشنامه هایی را برای آنها ارسال کنید، این راه خوبی برای انجام آن است. مع هذا، ممکن است تعدادی نیز از قلم افتاده باشند، زیرا اطلاعی از اشخاصی که محل را ترک کرده اند، در دست نیست.

فهرست های انتخاباتی

در گذشته این فهرست ها چارچوب بسیار خوبی برای تعیین گروه نمونه بود زیرا نام نشانی کلیه اشخاص بالای 18 سال را که واجد شرایط رای دادن بودند، ثبت می کرد و در دفاترپستس یا کتابخانه ها نیز در دسترس بود. با وجود این، طبق قانون حمایت از داده ها، اکنون مقرراتی در زمینه رعایت محرمانه بودن داده ها وجود دارد و بسیاری از رای دهندگان از افشای اطلاعات مربوط به خود نزد کسانی که دلیل موجهی برای کسب آن ندارند، مانند محققان بازاریابی، خود رای می کنند. معنایش این است که فهرست های رای دهندگان دیگر منبع کاملی برای بررسی نیست، به علاوه، اطلاعات آن نیز همواره مربوط به چند ماه قبل است.

فهرست مشتریان

چنانچه در نظر داشته باشید آرای مشتریان خود را به دست آورید، لیست آنها چارچوب مناسبی را ارائه می دهد. مع هذا، ممکن است نام بعضی از مشتریان جا افتاده باشد، به علاوه، این لیست ها معمولا نام مشتریان گذشته را در برنمی گیردند مگر اینکه جدید شوند، به علاوه، ارائه جزئیات مربوط به مشتریان بالقوه نیز امکان پذیر نیست.
چنانچه نتوانید چارچوب آماده ای را درمورد مشخصات خاصی به دست آورید، مانند مصرف کنندگان بستنی، باید آن قدر با مردم صحبت کنید تا تعداد کافی از اشخاصی را که مای به مصاحبه هستند، را پیدا کنید.

دقت نمونه گیری

دقت نمونه گیری ممکن است در نتیجه پاره ای اشتباهات مخدوش گردد.

اشتباهات مربوط به نمونه گیری:

اشتبااهاتی که در نمونه های انتخاب شده پیش می آید، مانند انتخاب نمونه ای که معرف ویژگی های مورد نظر نیست.

اشتباهاتی که به نمونه گیری مربوط نیست:

اشتباهات مربوط به نحوه جمع آوری یا تفسیر داده ها

ممکن است در آمارگیری به علت حجم زیاد داده ها، میزان اشتباهات افزایش یابد. رد نمونه گیری این اشتباهات کاهش می یابند و اگر این مجموعه به دقت انتخاب شوند با دقت بیشتری قابل کنترل هستند. بنابراین معمولا استفاده از روش نمونه گیری در تحقیقات بازار بهتر به نظر می رسد. از این گذشته، کم تر احتمال دارد که نمونه گیری برحسب جمعیت، بر تمایلات یک جمعیت به عنوان نماینده ای از کل تاثیر بگذارد.

انتخاب یکی از روش های نمونه گیری

سپس باید درباره نحوه استخراج نمونه های مورد نظر خود تصمیم بگیرید. این کار را می توانید به دو روش نمونه گیری احتمالی و نمونه گیری غیراحتمالی انجام دهید.

نمونه گیری بر اساس احتمالات

در نمونه گیری بر اساس احتماالات از آمارهایی استفاده می شود تا پژوهشگر بتواند برحسب نتایج نمونه گیری، ویژگی های کلی جمعیت مورد نظر را تشخیص دهد. هر یک از افراد جمعیت، شانس شناخته شده ای برای انتخاب شدن اتفاقی دارند. چنانچه تعدادی اندک یا گروه هایی از مردم به نحو غیر شناخته شده ای انتخاب شوند، نمونه گیری بی طرفانه نخواهد ب.د. بنابراین، درجه اطمینانی که شخص می تواند نسبت به نتایج داشته باشد، باید مشخص گردد. روش های متعددی برای نمونه گیری براساس احتمالات وجود دارد که نمونه های اساسی آن در زیر ذکر می شود:

  • نمونه گیری اتفاق ساده
  • نمونه گیری اتفاقی طبقه بندی شده
  • نمونه گیری اتفاقی طبقه بندی شده متناسب و غیر متناسب
  • نمونه گیری خوشه ای
  • نمونه گیری چند مرحله ای
  • نمونه گیری منطقه ای
  • نمونه گیری اتفاقی ضمن پیاده روی

نمونه گیری اتفاقی ساده

در این نمونه گیری از اعدا اتفاقی گرفته شده از کتاب ها یا جداول یا از کامپیتوتر استفاده می گردد. در این روش، ابتدا جمعیت مورد نظر خودتان را تعریف می کنید و یک چارچوب نمونه گیری، یعنی فهرستی از افرادی در جمعیت مورد نظر، مانند لیست مشتریان ایجاد می کنید.

وقفه در نمونه گیری

با تقسیم جمعیت بر حجم نمونه های لازم و انتخاب اتفاقی ماره ای بین یک شماره و بازه ی نمونه گیری تعیین می گردد. سپس با استفاده از این شماره، هر تعدادی که در بازه های نمونوه گیری محاسبه شده، انتخاب می گردد تا تعداد لازم از نمونه ها انتخاب شوند. از این روش برای انتخاب واحدهایی در چارچوب نمونه گیری، فرصت یکسانی برای انتخاب شدن دارند.

نمونه گیری اتفاقی طبقه بندی شده

جمعیت مورد نظر بر حسب نگرش ها یا ویژگی های مشترک به چند گروه تقسیم می شوند. به طور مثال، چارچوب نمونه گیری تولید کنندگان کفش را می توان به شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم کرد. سپس هر گروه یا طبقه در معرض نمونه گیری اتفاقی قرار می گیرد. منظور این است که اطمینان حاصل شود که گروه های موجود در چارچوب نمونه گیری، همان نسبتی را در جمعیت مورد نظر دارند که جمعیت کلی نیز از آن برخوردارند. در این روش، ریسک آن وجود دارد که بخش های مهمی از جمعیت از قلم بیفتند.

ادامه دارد...

منبع : کتاب تحقیقات بازاریابی در یک هفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی