Helping SMEs Generate Export Business
SME trade academy
11 خرداد 1400
International Trade Fair of Syria
حضور ایران در شصت و دومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوریه
12 خرداد 1400

تحقیقات بازاریابی (قسمت اول)

marketing research

marketing research

قسمت اول


تحقیقات بازاریابی از جمله ابزار شناخت، بررسی کننده و پیشنهاد دهنده راهکارهای اجرایی برای محیط بیرونی سازمان است. تحقیقات بازاریابی از طریق جستجوی سیستماتیک و با استفاده از روش های عینی برای شناسایی و حل مسائل بازاریابی، به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و در جهت رفع مشکلات و ارائه یک استراتژی سازمانی کوشش می کند.
کارکرد اصلی تحقیقات بازاریابی این است که ریسک تصمیم گیری غلط را کم می کند ولی از هیچ تحقیقاتی نمی توان انتظار داشت که این ریسک را کاملا از بین ببرد.
جمع آوری اطلاعات، پردازش آن ها و ارائه پیشنهاد، کار محقق بازاریابی است ولی تصمیم گیری تخصص مدیریت است. مدیریت سازمان با چهار ابزار اطلاعات، تجربه، دانش و شم خویش می تواند تصمیمات مناسب تری را اتخاذ نماید.
به عبارتی محقق با ارئه اطلاعات مناسب وظیفه تصمیم سازی را به عهده داشته ولی نهایتا تصمیم گیری با مدیریت است و این دو نباید با هم اشتباه شوند.
تحقیقات بازاریابی به تمام مواردی که اطلاعات آنها برای تصمیم گیری لازم است مربوط می شود، نظیر : اطلاعات از محیط، رقبا، مشتریان، یاوران، تامین کنندگان و … تحقیقات بازاریابی فعالیتی زمان بر و هزینه بر است. لذا میزان مفید بودن اطلاعات در تصمیم گیری و هزینه جمع آوری آنها حائز اهمیت است.
مدیران بنگاه های اقتصادی در عصر رقابتی باید بدانند که هر چقدر محیط کسب و کار شلوغ تر می شود و رقبای بیشتری پا به عرصه کسب و کار می گذارند و سطح بازی هر روز نسبت به قبل گسترده تر می گردد و با گسترش فرایند جهانی شدن و عضویت کشورها در WTO ، اتخاذ تصمیمات صحیح سخت می شود، پس باید با اطلاعات دقیق تر، به روزتر و جامع تر تصمیم گرفت.
تصمیم گیری بدون اطلاعات خصوصا در مورد مشتریان و رقبا در فضای متلاطم رقابتی همچون راه رفتن در تاریکی با چشم بسته است. دیگر زمان آن گذشته است که مدیران بنگاه های اقتصادی با حدس و گمان تصمیم بگیرند و تصور کنند می توانند به جای مشتریان فکر کنند. تصمیم گیران باید بدانند که ما نمی توانیم حدسیات سازمان نیافته خودمان را به جای تحقیقات سازمان یافته از بازار بگذاریم.
برای اینکه اطلاعات بازار را داشته باشیم باید از پشت میزمان بلند شویم و به دورن بازار برویم، چون پشت میز جای کوتاهی برای دیدن بازار است. امروز باید بازار را مشاهده کرد، اطلاعات را بدست آورد برای حل مسائل بازاریابی از متخصصین بازاریابی و تحقیقات بازاریابی کمک گرفت. اهمیت تحقیقات بازاریابی آنقدر زیاد است که باید عنوان کرد تصمیم گیری در مورد هر یک از فعالیت های حوزه بازاریابی می بایست با تحقیقات برای بدست آوردن اطلاعات شروع شود، تصمیم گیری برای فعالیت هایی چون تبلیغات، توزیع، فروش و … تماما مستلزم داشتن آگاهی های لازم از بازار است. به همین علت است که استاد بزرگ بازاریابی جهان پرفسور فیلیپ کاتلر در کتاب \”کاتلر در مدیریت بازار\” تحقیقات بازاریابی را گام اول در فرمول گام های بنیادین فرایند بازاریابی معرفی میکند و آن را قبل از فعالیت هایی چون تقسیم بندی بازار، تعیین بازار هدف، موقعیت یابی کردن، تعیین آمیزه بازاریابی ( محصول، قیمت، توزیع، ترویج و …) اجرا کردن فعالیت ها و اقدامات اصلاحی و کنترل قرار می دهد. در کتاب \”تحقیقات بازاریابی در یک هفته\” با زبان بسیار ساده اهمیت تحقیقات بازاریابی وچگونگی انجام آن تشریح شده است و اطلاعات خوانندگان را برای آشنایی با فرایند تحقیقات بازاریابی افزایش می دهد. مطالعه کتاب برای محققین، مدیران بنگاه های اقتصادی و کارشناسان واحدهای تحقیقات بازاریابی آن ها و همچنین دانشجویان رشته های مرتبط مفید خواهد بود.

منبع : کتاب تحقیقات بازاریابی در یک هفته


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیدار
فارسی