ثبت نام کارآموزی

ما اعتقاد داریم سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. جذبِ افراد متخصص و کوشا در سرلوحه اهداف این شرکت قرار دارد.

دوره ورکشاپ مدیریت صادرات

شرح مختصر دوره

از آنجاییکه ممکن است برخی متقاضیان زمان و امکانات کافی برای حضور در دوره جامع را نداشته باشند ولی نیاز به فراگیری دانش مدیریت صادرات را داشته باشند، از اینرو این امکان محیا شده است تا با شرکت در بخش ورکشاپ دوره جامع از مباحث این بخش استفاده نمایند و ضمن توسعه دانش فردی با جمع بزرگ شبکه متخصصین ما بپیوندند.

اهم سرفصل ها

"فرهنگ صادرات برپایه مدل مثلث کسب وکار صادراتی/ تولید و تامین صادراتی/ مدیریت بازاریابی/ فروش و صول در صادرات/ قوانین و محدودیتها/ دیجیتال مارکتینگ/فنون مذاکره"

طول دوره

شامل 2هفته ورکشاپ (24ساعت) می باشد.

نحوه اجرا

حضوری / غیر حضوری

ظرفیت

حداقل 8 و حداکثر 12 نفر

امکان جذب

ندارد

گواهینامه

دارد

مناسب برای

"دانشجویان رشته های بازرگانی، زبان خارجه، مدیریت، صنایع، کسب وکار و کارآفرینی مدیران و کارشاسان بازرگانی خارجی و مدیران شرکتهای کوچک و متوسط"

زمان اجرا

هر15روز یک دوره (بسته به تکمیل ظرفیت هردوره متناسب با سطح آمادگی متقاضیان)

مبلغ سرمایه گذاری

"حضوری: 47.000.000 ریال
غیرحضوری: 38.000.000 ريال "

حمایت مالی (یارانه)

"شرکتهای دانش بنیان، خلاق و نوآور(طبق دستورالعمل های مربوطه)
شرکتهایی که ارزیابی آمادگی صادرات آنها توسط شرکت کویرنگین انجام شده باشد تا سقف 10درصد"

فارسی