ثبت نام کارآموزی

ما اعتقاد داریم سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. جذبِ افراد متخصص و کوشا در سرلوحه اهداف این شرکت قرار دارد.

دوره ی VIP جامع کارآموزی - مختص مدیران عامل

شرح مختصر دوره

مدیران عامل و بازرگانی شرکتهایی که به واسطه محدودیت های زمانی امکان حضور در دوره جامع کارآموزی را نداشته ولی نیاز به توسعه دانش مدیریت صادرات زا درخود می بینند می توانند با استفاده از این دوره نتایج مورد نظرشان را بدست خواهند آورند. حور در این دوره نیاز به مصاحبه اولیه داشته و پس از انجام مصاحبه نحوه زمانبندی اجرای دوره با هماهنگی متقاضی محترم برنامه ریزی خواهد شد.

اهم سرفصل ها

"فرهنگ صادرات برپایه مدل مثلث کسب وکار صادراتی/ تولید و تامین صادراتی/ مدیریت بازاریابی/ فروش و صول در صادرات/ قوانین گمرکی و محدودیتها"

طول دوره

دوره 12هفته شامل 2هفته ورکشاپ (24ساعت) و 10هفته پروژه (30ساعت منتورینگ) در محل متقاضی می باشد/ امکان استفاده از بخش ورکشاپ به تنهایی می باشد.

نحوه اجرا

ورکشاپ حضوری - پروژه حضوری و غیرحضوری

ظرفیت

یک نفره

امکان جذب

دارد

گواهینامه

ندارد

مناسب برای

"داتشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های بازرگانی، زبان خارجه، مدیریت، صنایع، کسب وکار و کارآفرینی
مدیران عامل و کارشاسان بازرگانی خارجی کارخانجات تولیدی"

زمان اجرا

طبق برنامه ریزی سفارسی شده

مبلغ سرمایه گذاری

"بخش ورکشاپ : 186.000.000ریال بخش پروژه : 199.000.000ریال"

حمایت مالی (یارانه)

"شرکتهای دانش بنیان، خلاق و نوآور(طبق دستورالعمل های مربوطه)
شرکتهایی که ارزیابی آمادگی صادرات آنها توسط شرکت کویرنگین انجام شده باشد تا سقف 10درصد"

فارسی