دوره های کارآموزی مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار


دوره کارآموزی مدیریت صادرات بر پایه مدل مفهوم مثلث کسب و کار صادراتی تنظیم و برنامه ریزی شده است.

دوره اول کارآموزی

internship-1
امیرحسین روحانی
internship-2
مرجان آهنگرزاده
internship-3
حمید قائمی
990104
علیرضا قندی
internship-5
محمدرضا فتاح پور
internship-6
شیما نادری

دوره دوم کارآموزی

internship-7
حسین شاه کرمی
internship-8
آنیتا ذکراللهی
internship-9
محمد جوهری
internship-10
عباس آرام
internship-11
امیرحسین آرازش

دوره سوم کارآموزی

internship
پریسا سیفی
internship
منا خدابنده
internship
سارا رهنما
internship
احمدرضا قنبری
internship
امیرحسین رادان
internship
مریم دهقان

دوره چهارم کارآموزی

 
internship
زهرا یارنیان
internship
داوود محبت پور
internship
محبوبه تجری

دوره پنجم کارآموزی

internship
امیرحسین طراوت
internship
سید علی احمدی
internship
یزدان رناسی
internship
محمد علیزاده
internship
حمیدرضا جوادی
internship
مهدی بدیهی

دوره ششم کارآموزی

internship
امیر مغزیان
internship
مریم اکبری
internship
نجمه شمس
internship
نگین شاه وردی
internship
فرشته بابایی
internship
مهدی قدیری
internship
کامران نوروزیان
internship
مجید کاظمی
فارسی