رویدادهای تجاری

17 خرداد 1400
Developing Sustainable Business Models for Business Support Organizations (BSOs)

آکادمی تجارت شرکت های کوچک و متوسط

13 خرداد 1400
Introduction to the WTO Trade Facilitation Agreement

آکادمی تجارت شرکت های کوچک و متوسط

12 خرداد 1400
building-competitiveness-in-creative-industries

آکادمی تجارت شرکت های کوچک و متوسط

11 خرداد 1400
Helping SMEs Generate Export Business

آکادمی تجارت شرکت های کوچک و متوسط

8 خرداد 1400
international-telecommunication-specialized-exhibition

هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی مخابرات، کام ( 24 الی 28 خردادماه 1400) در سوریه- دمشق

نمایشگاه بین المللی تخصصی کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات سوریه-دمشق(syria hitech 2021)
بیدار