مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار


برگزار کننده دوره های کارآموزی مدیریت صادرات بر پایه مدل مفهوم مثلث کسب و کار صادراتی تنظیم و برنامه ریزی شده است.

منتخبین دوره های کارآموزی که به تیم مدیریت صادرات ما پیوستند...

internship
مریم احمدی
990506
مهدی بدیهی
internship
محمد صیدی
internship
فاطمه خلیلی
internship
بهار خوشگهر
internship
نگین شاه وردی

مرکز توسعه و توانمند سازی صادات بیدار

دوره کارآموزی مدیریت صادرات بر پایه مدل مفهوم مثلث کسب و کار صادراتی تنظیم و برنامه ریزی شده است. ایده اصلی این طرح کارآفرینانه از آنجا شکل گرفت که شرکت مدیریت صادرات کویر نگین به واسطه قرار گرفتن در لیست شرکت های مدیریت صادرات سازمان توسعه و تجارت ایران و سابقه طولانی در ارائه خدمات منتورینگ و مشاوره و اجرای صادرات در غالب مدیریت صادرات به کرار مخاطب بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی از اقصی نقاط کشور قرار می گرفت و متاسفانه به دلیل عدم ظرفیت خالی، مجبور به رد تقاضای همکاری با تولید کنندگان متقاضی مدیریت صادرات می گردید. اوج این تقاضاهای رد شده به نیمه دوم سال 98 با صعود چشم گیر قیمت دلار معطوف می شود. از طرف دیگر به واسطه همکاری تنگاتنگ شرکت با بخش عظیمی از مجموعه های جوان هم چون دانشگاه ها، اتاق بازرگانی بخش جوان و انجمن صادرکنندگان، مراجعات متعددی به شرکت جهت حضور در پروژه های اجرایی صادرات در اختیار شرکت، می شد. در اواخر سال 98 مدیریت شرکت تصمیم گرفت جهت پاسخ گویی به این نیاز دوسویه از سمت تولیدکنندگان و جوانان متعهدی که در برنامه آینده شان صادرات اولولیت اصلی است اقدام به ایجاد مرکز توسعه و توانمندسازی صادرات بیدار کرد. موسئولیت این مرکز جهت تربیت کارآموزان در قالب برگزاری دوره های کاملاً عملیاتی به صورت پروژه محور در تیم های 6 تا 10 نفره می باشد. این مرکز به عنوان زیرمجموعه شرکت کویرنگین با تعریف یک دوره کارآموزی 12 هفته ای در ابتدای ورود متقاضی با انجام مصاحبه ای فنی اقدام به گزینش متقاضیان مستعد می نماید. پس از گروه بندی نفرات پذیرفته شده در گروه های 6 نفره، به مدت 18 ساعت طی دو هفته در 6 مبحث اصلی و منطبق با مفاهیم پایه مثلث کسب و کار صادراتی آموزشهای تئوری ارائه می گردد. این مباحث کاملا از مباحث تئوریک صرف مجزا بوده وچکیده تجربیات صادراتی شرکت طی یک دهه با موارد کاملاً مصداقی و به روز به گروه منتقل می شود. 6 مبحث مذکور شامل مدل ارزیابی آمادگی صادراتی تولید کننده (ERA) – بازاریابی صادراتی بر پایه مدیریت صادرات – قوانین گمرگی و رفع تعهدات قانونی – دیجیتال مارکتینگ – زبان تجاری با تمرکز بر ایمیل و فنون مذاکره می باشد. در پایان این دو هفته مجدد یک مصاحبه با هر یک از کارآموزان صورت می گیرد و اثر بخشی دوره ارزیابی می شود . به کارآموزان یک نشان مثلث کسب و کار صادراتی به عنوان یک نماد ارزشی ورود به حوزه مدیریت صادرات و یک توصیه نامه فنی ارائه می شود. سپس گروه طی یک هفته تمام لازم است سه اقدام اساسی انجام دهند: 1- تشکیل یک تیم 2- تعیین یک نفر رهبر تیم 3- ارزیابی کالاهای متصوره بر مبنای مدل ارزیابی آمادگی صادراتی (ERA) ارائه شده در دوره و رتبه بندی و انتخاب کالا با بیشترین امتیاز به عنوان کالای تیم . نمونه نمودار عنکبوتی ترسیم شده از نتایج حاصل از پرسشنامه ارزیابی آمادگی تولیدکننده و محصول در پایان هفته طی جلسه ای یک ساعته با منتور تیم که یکی از کارشناسان شرکت می باشد جمع بندی انجام می شود . در هفته چهارم تیم بایستی طبق مطالب ارائه شده در بخش دوم (بازاریابی) ماتریس پتانسیل بازار هدف را بر مبنای سه مولفه جذابیت بازار، مزیت رقابتی کالا و ریسک ترسیک کرده و پرپتانسیل ترین بازار را انتخاب نمایند . مجددا در پایان هفته طی یک جلسه یک ساعته با منتور موارد جمع بندی می شود . در هفته پنجم تیم که حالا کالا و بازار هدف را تعیین نموده است بایستی برنامه اجرایی اهداف که در بخش دوم طی جداولی ارائه شده بوده است را با تقسیم وظایف و تعیین منابع و زمانبندی مناسب تدوین کند. مجددا در پایان هفته طی یک جلسه ایی یک ساعته با منتور برنامه اجرایی بررسی و مصوب می گردد . در هفته ششم تا هفته دوازدهم تیم اقدام به اجرای برنامه اجرایی خود می نماید و هر هفته طی یک جلسه یک ساعته مسیر حرکت توسط منتور مربوطه ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح می شود. در پایان هفته دوازدهم تیم در یک پروژه بازاریابی صادراتی مشارکت حداکثری داشته و نتایج را جمع بندی می نماید . در این زمان طبق گذارش جمع بندی با همکاری تولید کننده تصمیم گیری نهایی جهت روش ورود به بازار هدف به عنوان صادرات می نماییم . شرکت کویر نگین در این مرحله آمادگی مشارکت تا حداکثر 30 درصد در اجرای پروژه را خواهد داشت و 70 درصد حجم کار و منافع پروژه مختص تیم اجرایی می باشد.

صادرات خیلی پیچیده است !!!
ممکن است به این شکل به نظر برسد ، اما به یاد داشته باشید که لازم نیست خودتان همه کارها را انجام دهید...
فارسی